top of page

Föreläsningar/seminarier om Israel, det judiska folket och messianska rörelsen

Vem är Andreas Johansson?

Sommaren 2017 kom jag och familjen tillbaka till Norge (jag är skåning och min fru är norska), efter sex års tjänst i Haifa, Israel för Den norske Israelsmisjon. Jag tillhör Israelmissionens fackgrupp (DNI fagpanel) och arbetar deltid som präst i Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK).

 

Sedan 1999 är jag gift med Helene och vi har tre döttrar på 16, 11 och 2 år.

 

Jag är utbildad vid det som en gång hette Fjellhaug Misjonsskole, Oslo (idag Fjellhaug Internasjonale Høgskole) (M.Div.), och jag avslutade sedan mina teologistudier (Cand. Theol.) vid Det Teologiske Menighetsfakultet, Oslo. Jag har varit församlingspräst i Huancané IEL-P (Iglesia Evangélica Luterana-Perú, utsänd av NLM 2001-2005), och Representant i Israel för Den norske Israelsmisjon, bosatt i Haifa, Israel (2011-2017), med hebreiska som huvudarbetsspråk. Jag har också tjänstgjort som präst i Den norske kirke, bla som ungdomspräst i Sørum (2006-2011).

 

Varför Israel och varför fokusera på den hebreiska bibeln (GT)?

Samvaro med den lilla men växande minoriteten av messianska judar har gett mig perspektiv som är okända i många hednakristna sammanhang. När majoriteten i en församling är judar, så uppstår det en annan dynamik i textförståelsen varje gång ord som "Israel", "judarna", "Sion" eller "farisé" är en del av bibeltexterna och sångtexterna (i motsättning till när hednakristna predikanter predikar för andra hednakristna om judarna, om Israel och om fariseerna). Detta berör nästan all (hedna)kristen förkunnelse, eftersom representanter för det judiska folket är inblandade i nästan samtliga bibeltexter. Livsrytmen med sabbat och de judiska högtiderna har också hunnit krypa in under huden på mig, något som är viktigt med tanke på att Jesua själv firade de judiska högtiderna, och enligt vad vi vet höll Jesus sabbaten, åt inte griskött och heller inte något annat icke-kosher. Jesus gick med bönetrådar ungefär som dagens ortodoxa judar går med. Vad betyder det då att Jesus var, och fortfarande är jude när vi förkunnar Jesus som frälsare också för alla icke-judiska folkgrupper?

 

De judiska rötterna och bibelläsning

Både aposteln Petrus och Paulus citerar Psalm 16 i sina predikningar i Apostlagärningarna 2 och 13 - som en profetia om Messias Jesus. Vad betyder det då att Psalm 16 läses i varje judisk begravning? Vad står det egentligen om det nya förbundet (det nya testamentet) i Jeremia 31? Varför blev Jesaja 53 ett "förbjudet kapitel" och vad händer när någon som inte kan NT alls, läser Jesaja 53? Vad står det om relationen mellan judar och hedningar i Bibelns kortaste psalm, Psalm 117?

 

Messianska judar – varför reagerar människor på det uttrycket?

Min tid i Israel har också lärt mig hur lång vägen kan vara till att komma till tro på Jesus. Många av de messianska judarna som har berättat sitt vittnesbörd för mig började ärligt och uppriktigt sin trosresa med att utgå från att de var den enda judiska personen som tror på Jesus, även om vi har källor (Apg) på att det var 3000 "messianska judar" redan på pingstdagen i Jerusalem för 2000 år sedan. Varför blev det så? Varför möter en judisk person som kommer till tro på den judiske Messias sådant motstånd inom sitt eget folk?

 

Kyrkans anti-judaistiska arv – varför blev det så?

Varför blev det så att många kyrkofäder, inklusive Martin Luther (som är extra aktuell pga reformationsjubileet), kom med så många utsagor fulla av hat mot det judiska folket – samtidigt som de mycket väl visste att det är just från just det folket deras Frälsare kom? Varför ett sådant hat från kristna ledare "i Jesu namn"? I historiens ljus är det inte särskilt märkvärdigt att många judar utgår från att "alla kristna hatar oss". "Alla" vet ju också att Hitler var kristen, för han var ju döpt. Hur ska vi hantera allt detta?

 

Många facetter och enhet i tron på Jesus Messias

Det breda urvalet av människor jag har mött (judar från Europa, Mellanöstern, Etiopien, araber med kristen bakgrund och med muslimsk bakgrund, druser osv) och som har delat sin familjehistoria med mig, har gett mig ansikte till många av de ofta dramatiska och traumatiska händelserna som historieböckerna om Mellanöstern är så fulla av. Väldigt få av alla dessa nyanserna kommer fram i nyhetsförmedlingen i Skandinavien. Det finaste jag har varit vittne till i detta sammanhanget är ändå att jag har varit med på att be tillsammans och att lovprisa Jesus tillsammans med människor som knappast skulle haft så mycket gemensamt om det inte varit för tron på Jesus Messias.

 

Förslag till tema:

Låter det intressant med gästföreläsningar/seminarier över något av följande tema?

  • Bibelns judiska kontext

  • Profetior om Messias i Tanakh (kallas oftsat GT hos hednakristna)

  • Judiska högtider i historia och nutid

  • Messianska judar – historia och nutid

  • Att hantera kyrkans antijudaistiska arv

  • Historia och samhällskunskap om Israel och Mellanöstern

  • Kurs i hebreiska enligt önskad nivå och omfång (både bibelhebreiska och modern hebreiska)

  • Andra teman enligt behov och överenskommelse

Rekomendationer:

 

 

"Undervisningen var väl genomarbetad med både bredd och djup och genomsyrades av Andreas gedigna förstahandserfarenhet av landet, kulturen och människorna. Det hjälpte klassen till en bra och intressant förberedelse inför resan till Israel." 

Magnus Hagström,

Lärare på Strandhems Bibel och lärjungaskola 

"Andreas Johansson er en kunnskapsrik og engasjerende taler og foredragsholder. Hans dyptpløyende og faglige kompetanse kombineres med pedagogisk formidlingsevne som gjør innholdet interessant og stimulerende både for lek og lærd.

Personlige erfaringer og nærmøter med mennesker og miljøer i Midtøsten gir en ekstra dimensjon og troverdighet til hans formidling."

Rolf Gunnar Heitmann,

Generalsekretær Den norske Israelsmisjon

"En dyptpløyende og klargjørende undervisning om temaet framført på en tiltalende måte."

Ellen Raen,

Misjonssekretær Den Norske Israelsmisjon, Sørlandet Krets

bottom of page